O mně

O mně

Zpytuj sebe ve třech věcech “ Jak je to s dobrem, které jsi zanedbal, se zlem, které jsi spáchal a s časem, který jsi promarnil..„(Italské přísloví )

Vážení návštěvníci mých stránek,

jmenuji se Milan Morávek a   rád bych  Vám nabídl některé možnosti péče o tělo a duši přírodními metodami a produkty.

 Dlouholetá práce v oblastech široké péče o  ZDRAVÍ jak fyzické, tak psychické mi přinesla mnoho cenných informací a praktických zkušeností. Otázkami lidského zdraví se zabývám již více než 40let. Mohutným životním impulsem pro mne bylo studijní setkání s ing.Jiřím Jančou v roce 1998 a hlavně spolupráce s jasnovidným léčitelem Miroslavem Rychetníkem letech  1998 až 2005.  

Dle mých zkušeností  je každý člověk originál, je třeba aby poslouchal signály svého těla a snažil se jim porozumět. Myslím si, že řečí těla,  hlavně pocity, bolestmi, zdravotní úrazy či omezeními s námi může komunikovat naše duše. Když si klademe otázky na to, co, proč a jak se nám děje a když využíváme svoji intuici můžeme postupně zjišťovat, proč nás něco potkalo….( a také co se máme zde naučit, pochopit a jakými zkouškami projít….)

Ale zde na světě se neděje NIC NÁHODOU! A to ani nám, ani nikomu jinému.

OSUD SI TVOŘÍTE, „NEVYLOSOVALI“ JSTE SI HO. NIC VÁM NENÍ NÁHODNĚ DÁNO, ANI VE ZLÉM, ANI V DOBRÉM!

Na toto je třeba trvale myslet, a také na to, aby NAŠE JEDNÁNÍ NEBYLO V ROZPORU s Božími zákony…….., PROTOŽE JINAK PŘICHÁZÍME o „Boží ochranu a posilu „.

Je dobré si uvědomit, že NEMOC či zdravotní problém není PORUCHA, kterou je třeba rychle odstranit, aby se dalo dále žít stejným způsobem. Nemoc může být upozorněním, že naše názory, myšlenky a konání nejsou správné. Často ji nelze odstranit prášky ani injekcemi, ale  ZMĚNOU VLASTNÍHO MYŠLENÍ ,  JEDNÁNÍ a POCHOPENÍM principu tzv.“náhod“. A je třeba přijmout fakt, že tzv.náhody ve skutečnosti neexistují……a že jsou to spíše netušené souvislosti s naší osobou a s naším osudem.

Je důležité, aby člověk  přiměřeným pohybem, hygienou nejen fyzickou, ale i mentální, přirozenou stravou,  pitným režimem a pozitivní myslí trvale KOMPLEXNĚ podporoval svou kondici.  

V praxi jsem si mnohokrát vyzkoušel nejen blahodárný a léčivý účinek  cíleného pozitivního lidského dotyku, ale i laskavou  a empatickou pozitivní slovní komunikaci .

Děkuji za možnost dlouholeté práce v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a hlavně v oblasti lidské stravy a pitného režimu (od roku 1992) a jejich vlivu na lidské zdraví.

Děkuji touto cestou Městské charitě Č.Budějovice za cenné praktické zkušenosti při dlouholeté péči o lidi s fyzickým či psychickým oslabením ale i v hospicových péčích u lidí na konci své životní pouti.

Děkuji za  zkušenosti při práci s  lidmi  v rekonvalescenci, po různých zraněních, operacích a zdravotních problémech, hlavně s pohybovým aparátem, které jsem získal jako MASÉR MEDICAL  BALNEO provozu lázní Aurora v Třeboni.

Jelikož mě celý můj život různé přírodní metody podpory zdraví naplňují, jsem rád, že  Vám mohu některé ve svém  REGENERAČNÍ M STUDIU od SRDCE  nabídnout. Je u nás i možnost zkonzultovat přírodní metody podpory zdraví nebo různé pozitivní impulsy pro posílení Vašeho zdraví. 

Bude mi ctí, pokud dostanu Vaši důvěru a budu Vás moci doprovázet na Vaší přírodní cestě podpory zdraví! 

Přijďte se prosím přesvědčit, že PÉČE O VAŠE ZDRAVÍ přírodními metodami  JE PRO NÁS skutečně SRDEČNÍ  ZÁLEŽITOSTÍ