O mně

O mně

Vážení návštěvníci mých stránek,

jmenuji se Milan Morávek a   rád bych  Vám nabídl některé možnosti péče o tělo a duši přírodními metodami.

 Dlouholetá práce v oblastech široké péče o  ZDRAVÍ jak fyzické, tak psychické mi přinesla mnoho cenných informací a praktických zkušeností. Otázkami lidského zdraví se zabývám již více než 40let. Mohutným životním impulsem pro mne bylo setkání s ing.Jiřím Jančou v roce 1998 a hlavně několikaletá spolupráce s jasnovidným léčitelem panem Miroslavem Rychetníkem.  

Dle mého názoru  je každý člověk originál, je třeba aby poslouchal signály svého těla a snažil se jim porozumět. Protože si myslím, že řečí těla,  hlavně pocity, bolestmi, zdravotní úrazy či omezeními s námi může komunikovat naše duše. Když si klademe otázky na to, co, proč a jak se nám děje a když využíváme svoji intuici můžeme zjistit proč nás něco potkalo…..Ale zde na světě se neděje NIC NÁHODOU! A to ani nám….

OSUD SI TVOŘÍTE, „NEVYLOSOVALI“ JSTE SI HO. NIC VÁM NENÍ NÁHODNĚ DÁNO, ANI VE ZLÉM, ANI V DOBRÉM!

Na toto je třeba trvale myslet, a také na to, aby naše jednání nebylo v rozporu s Božími zákony……..

Je dobré si uvědomit, že NEMOC či zdravotní problém není PORUCHA, kterou je třeba rychle odstranit, aby se dalo dále žít stejným způsobem. Nemoc může být upozorněním, že naše názory, myšlenky a konání nejsou správné. Často ji nelze odstranit prášky ani injekcemi, ale  ZMĚNOU VLASTNÍHO MYŠLENÍ ,  JEDNÁNÍ a POCHOPENÍM principu tzv.“náhod“. A je třeba přijmout možnost, že tzv.náhody ve skutečnosti neexistují……

Je důležité, aby člověk  přiměřeným pohybem, hygienou nejen fyzickou, ale i mentální, přirozenou stravou,  pitným režimem a pozitivní myslí trvale podporoval svou kondici.  

V praxi jsem si mnohokrát vyzkoušel nejen blahodárný a léčivý účinek  cíleného pozitivního lidského dotyku, ale i laskavou  a empatickou pozitivní slovní komunikaci .

 

Děkuji touto cestou Městské charitě Č.Budějovice za cenné praktické zkušenosti při dlouholeté péči o lidi s fyzickým či psychickým oslabením ale i v hospicových péčích u lidí na konci své životní pouti.

Děkuji za  zkušenosti při práci s  lidmi  v rekonvalescenci, po různých zraněních, operacích a zdravotních problémech, hlavně s pohybovým aparátem, které jsem získal jako masér MEDICAL  BALNEO provozu lázní Aurora v Třeboni. Jelikož mě celý můj život různé přírodní metody podpory zdraví naplňují, jsem rád, že  Vám mohu některé ve svém  REGENERAČNÍ M STUDIU od SRDCE  nabídnout.

Bude mi ctí, pokud dostanu Vaši důvěru a budu Vás moci doprovázet na Vaší přírodní cestě podpory zdraví! 

Přijďte se prosím přesvědčit, že PÉČE O VAŠE ZDRAVÍ přírodními metodami  JE PRO NÁS skutečně SRDEČNÍ  ZÁLEŽITOSTÍ